Català English Español Français
|   Mapa del sitio   |   Contacte   |   Acceder   |  

Xarxa Local (Red Local) tiene una clara vocación orientada a la investigación, el análisis y la experimentación de nuevas fórmulas de intervención que permitan avanzar en la mejora de la ocupabilidad de las personas, la generación de nuevos puestos de trabajo, el fomento del espíritu emprendedor y la competitividad empresarial.

 

El Consorci Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya ha posat en marxa el projecte: “Joves amb Talent”

 L’objectiu del projecte és el de qualificar joves amb talent, que es troben dins del territori Xarxa, i promoure la mobilitat territorial com a vies per millorar les possibilitats d’inserció laboral. Així mateix, el projecte pretén oferir a les empreses la possibilitat de cobrir llocs de treball que requereixen alguna especialització concreta.

Xarxa Local és un consorci que aglutina tretze entitats locals i agents socials de Catalunya, dels quals els següents dotze formen part d'aquest projecte: Ajuntament de Cambrils, Granollers Mercat, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, EMFO de Mollet del Vallès, IMFE Mas Carandell de Reus, Patronat Municipal d'Ocupació de Ripollet, IMPES de Rubí, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i Ajuntament de Tarragona.

Requisits de les persones participants: Què s’ofereix:
• Joves en atur fins a 30 anys.• La millora i adequació de la qualificació
• Estudis universitària o Formació professional de grau superior.• La tutoria i acompanyament a la inserció laboral.
• Sense experiència professional vinculada als estudis realitzats.• L'accés a un lloc de treball adequat a la seva formació i perfil professional.
• Residència en algun municipi integrant de la Xarxa. 

 

Tot això es fa amb activitats previstes a les empreses mitjançant:

• Pràctiques: desenvolupament de l’especialització a un lloc concret de l’empresa (durada mitjana de 2 mesos i 4 hores diàries).

• Estades: adquirir un coneixement de funcionament general de la empresa (durada mitjana de 2 mesos i 4 hores diàries).

• Tasques de coneixement i investigació: elaboració un projecte de coneixement i investigació (durada de 1 ó 2 setmanes i 4 hores diàries).

 

Per a més informació http://www.jovesambtalent.cat

 

 
  

Actualitat

ACTIVITATS DE PRESIDÈNCIA

  Dins de les actuacions que realitzat el president del Consorci, destaquem el torn de visites que està realitzant a cadascuna de les entitats que integren Xarxa. En aquestes visites, el president, Sr. Josep Presseguer, acompanyat del tresorer, Sr. Rosendo Oliva, es manté una reunió amb els diferents representants de cada entitat amb l'objectiu de posar sobre la taula els plans d'actuació i les diferents perspectives que convergeixen en el projecte comú del Consorci.

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DEL SOC

  El passat dia 7 de maig, el Comitè Executiu de Xarxa va mantenir una reunió amb el director del Servei d’Ocupació de Catalunya, Sr. Joan Aregio, a qui li varen presentar el Consorci i el varen convidar a assistir a un Consell General. El Sr. Aregio va manifestar el seu acord en l’activitat que realitza el Consorci com a xarxa dels diferents ens locals que el conformen.

 

 

 El diseño y la implementación de esta página web han sido cofinanciadas por la Diputación de Barcelona (Exp. Nº 2010/9672); de acuerdo con el apartado 1.c) del artículo 15 de la Ordenanza General de Subvenciones.
Consorci Públic Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya
C/ Pare Palau, 5, 25005 Lleida. Tel. 973242000
|   Mapa del sitio   |   Aviso legal   |   Contacte   |